Saturday, August 25, 2012


ഈ ലോകം പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമെന്ന്‍ 
സ്ത്രീകള്‍ കരുതുന്നതുപോലെ ..
ഒരു പക്ഷെ മറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടാകും 
ലോകം മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമെന്ന്‍..

എന്നാല്‍ ഈ വാദമൊരു വഴിമുടക്കിയായും 
 ഒരു മറയായുമൊക്കെ ........    

No comments:

Post a Comment