Tuesday, July 24, 2018

ജീവിതലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണം :)

രാമനായിതീരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു  ഘട്ടത്തിലും അതിനു കഴിഞ്ഞതേ ഇല്ല.
ഒടുവിൽ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തി.
ഭാര്യയുടെ പേരും ജീവിതവും  സീതയ്ക്ക് സമമാക്കി.

Sunday, April 8, 2018

നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമല്ല

ജാതിതഴമ്പ്  തടവി ആത്മരതി കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോടു ജാതി തന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജയിക്കാം എന്നത് മൗഢ്യമാണ്. 

കേരളത്തിൽ എങ്കിലും തങ്ങളുടെ തോളോട് തോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും മുകളിൽ  നിൽക്കുന്ന വർണം കുറഞ്ഞ ജാതികളോട് ആ സമൂഹത്തിനു കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയാണ്.

കേരളത്തിനു പുറത്തു എന്തു കൊണ്ടു ഇത്രയെങ്കിലും ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാത്രം കുറവാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചു തരണം എന്നില്ല.

ജയിക്കണം എന്നും തോൽക്കണം എന്നും രണ്ടു തീരുമാനങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ ആകില്ല.

Sunday, March 18, 2018

നവലോക ചാരിറ്റി

ഒരു സ്ഥാപനം, അവിടെയുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നയാൾ.  കുറച്ചു കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളത്തിന് അയാൾ അർഹനാണ് എന്ന് അധികാരികൾക്കും അറിയാം. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു നീക്കം നടത്താതെ ഈ അധികാരപ്പെട്ട ആളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ മറ്റു ജീവനക്കാരെ കൂട്ടി പിരിവിട്ടു അയാൾക്ക്‌ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ "സഹായം" ചെയ്യുന്നു.  പിരിവ് നൽകിയവർക്ക് സംതൃപ്തി. അധികാരിക്ക് സന്തോഷം, ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നവന് ഗതികേട്.. ഇതത്രെ നവലോക ചാരിറ്റി.

Tuesday, January 30, 2018

വെളുത്ത മഞ്ഞൾ 2

ഗാന്ധി അനുസ്മരണം.. രക്തസാക്ഷി ദിനം.. Dyfi സദസ്സ്..

ഇവന്മാർക്കെന്തിന്റെ കേടാ.. റോഡ് മൊത്തം  ബ്ലോക്കാക്കിയിട്ട്....

കുറച്ചു കൂടി മുൻപിൽ..

കാവടി.. റോഡ് ബ്ലോക്ക്‌

ഓ കാവടിയല്ലേ കുറച്ചു പതുക്കെ പോകാം..

ഓഹ് ഇന്ത്യക്കെങ്ങനാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നു പറഞ്ഞേ !!

അത് നമ്മുടെ ദൈവം ശപിക്കും എന്നു  പറഞ്ഞു.. വെള്ളക്കാർ ഓടീലെ കണ്ടം വഴി..

ശുഭം..

Wednesday, September 27, 2017

ജീവിതമോ നീ മരണമോ

 ഒരു പകുതിയില്‍ വിജയിക്കേണ്ടതിന്‍റെയും കൂടെയുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടതിന്‍റെയും ശ്രമങ്ങള്‍ ..

മറുപകുതിയില്‍  മുതുകില്‍ പതിയാന്‍ വെമ്പുന്ന,  നീ ഒരു പരാജയമാണെന്ന ചാപ്പയില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍...

ജീവിതമോ നീ മരണമോ 

Saturday, May 13, 2017

അമ്മ

അങ്ങനെ അല്ലാത്ത, ഇങ്ങനെ ഒക്കെ  മാത്രം ആകുന്ന അമ്മയെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് സങ്കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്..

കാലം അതിന്റെ ചിന്തയുടെ  വ്യർത്ഥതയെ മനസ്സിലാക്കിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്

എങ്കിലും പറക്കാൻ പാകമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ  കൂട്ടിൽ നിന്നു കൊത്തിയകറ്റുന്ന കാക്കയമ്മ യോട് എനിക്ക് ആദരവാണ്.

Monday, February 27, 2017

ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു പുക, മറ

രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിൽ നിയമം നോക്കുകുത്തി മാത്രമാണ്.

ഒരു മൂന്നാമൻ നിയമത്തിന്റെ അളവുകോലുമായി വരും, 

ഒടുവിൽ ബാക്കിയാകുക ഒരു കക്ഷിയുടെ അസംതൃപ്തിയും നിലവിളികളും.

ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു പുക, മറ